031-795-9001 info@mmfritid.se

 

Vindskydd Holiday

Vindskydd Holiday, klassisk modell. 3 sektioner. Med överliggare. Finns i blå och bordeaux färg. 5 x 1,4 meter.