031-795-9001 info@mmfritid.se

Mini Heki taklucka har ett inbyggnadsmått på 400 x 400 mm vilketmedför att man enkelt kan ersätta en standardlucka i sammastorlek. Mini Heki har aerodynamisk design och är utrustad med dubbelglas.Luckan har 3 öppningslägen. Ett väl tilltaget överlapp förhindrar regn att tränga in. En inbyggd säkerhetsspärr förhindrar att luckan öppnas under färd. Karmen är tillverkad av väderbeständig Luran-S med en utformning somförhindrar ljusspridning mellan Duette®-gardinen och karm. Duette®-gardinen kan ställas in steglöst. Hopkopplat insektsnät följer gardinen.75 cm2 säkerhetsventilation i stängt läge.Kan kompletteras med tätningslist som tar bort ventilationen.